Buitenschoolse opvang

De voor- en buitenschoolse opvang wordt verzorgd door KMB. KMB biedt de volgende activiteiten aan bij BS Kinderboom:

Voorschoolse opvang
Op Kinderboom is voorschoolse opvang mogelijk op alle dagen vanaf 7.30 uur. De kinderen worden dan opgevangen in de BSO ruimte en worden door de pedagogische medewerkers rond 08:15 naar de leerkracht op het plein gebracht.

Buitenschoolse opvang
De BSO van KMB is een buitenschoolse opvang gehuisvest in een noodlokaal van basisschool Kinderboom. De kinderen van basisschool Kinderboom komen over het schoolplein naar de BSO gelopen. Kinderen van andere scholen worden met de taxi gebracht.
Wanneer de kinderen binnen zijn, is er tijd om te ontspannen met iets te eten en de drinken. De kinderen kunnen dan aan tafel even hun verhaal van de dag aan elkaar kwijt. Daarna is het tijd om lekker te spelen, knutselen, lezen, spelletjes te doen en nog veel meer. De BSO is alle dagen na schooltijd open tot 18.30 uur. In de schoolvakanties en op studiedagen is opvang op BSO Kinderboom ook mogelijk.

Peuterarrangementen
KMB biedt ook peuterarrangementen aan in het noodlokaal naast de BSO. Een peuterarrangement is het aanbod van peuterspeelzaalwerk in een groep met peuters. Kinderen leren tijdens het spelen van elkaar en met elkaar. Door samen op te groeien en spelend te leren bevorderen ze:

  • de taalontwikkeling
  • de motorische ontwikkeling
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • de creatieve ontwikkeling

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.stichting-kmb.nl of contact opnemen met ons hoofdkantoor op 0416-278472.