• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Schoolkalender

28 okt
Oudergesprekken
Datum 28.10 - 29.10
6 nov
Eftelingdag
06.11
9 nov
Week van respect
09.11 - 13.11
9 nov

Leerkrachten

Open dag

Kijken en meedoen bij de Kinderboom!

Basisschool Kinderboom opent op woensdag 11 maart 2020  van 10.00 uur tot 12.00 uur de deuren voor ouders en peuters die een school zoeken, waar de peuter verder kan groeien.  

De peuters kunnen de kleutergroepen bezoeken om een beetje “sfeer” te proeven en mee te doen met kleuteractiviteiten. Natuurlijk kan ook al een kijkje in de hogere groepen genomen worden, want het onderwijs houdt niet op na de kleutertijd. Teamleden zullen de ouders te woord staan om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Ouders kunnen op die dag ook een afspraak maken voor een persoonlijke gesprek.

De Kinderboom is een basisschool van ongeveer 170 leerlingen, die in de wijk “Draaiboom” ligt.

Op onze school staat het welzijn van de kinderen voorop en werkt de gehele school vanuit de 'Gouden regel':  'Ik zorg goed voor mezelf, voor de ander en voor de omgeving'. 

Kinderen zijn verdeeld in basisgroepen. Soms zijn dit enkele groepen, soms zijn dit combinatiegroepen. Kinderboom werkt in toenemende mate met subgroepen die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Natuurlijk zijn er nogal wat verschillen tussen de leerlingen. Hierop speelt de school uitdrukkelijk in d.m.v. instructie op maat. Kinderboom werkt voor een aantal kernvakken (taal, spelling en rekenen) met tablets en een aanbod op maat.

De leerprestaties van de leerlingen worden zowel individueel als per groep gevolgd m.b.v. het digikeuzebord (kleuters), methodetoetsen, presentaties en toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Gegevens worden grondig geanalyseerd, waarna aanpassingen in de aanpak of aanbod worden gedaan. Van alle leerlingen worden zowel de leerprestaties als de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd en in kaart gebracht. We maken groepjes van kinderen die bij elkaar passen. Voor cognitief getalenteerde leerlingen hebben we een plusklas. 

Samenwerken, verantwoordelijkheid voor je gedrag en taak en betrokkenheid bij je werk zijn belangrijke factoren voor succes. Kinderboom besteedt hier veel aandacht aan.

Cultuur staat hoog in het vaandel. De school haalt de cultuur in huis maar gaat er met elke groep ook jaarlijks op uit om cultuur zelf op te zoeken. We zorgen ervoor dat alle domeinen van cultuur gedurende de schoolloopbaan aan bod komen.

De school heeft naschoolse opvang op school: BSO De Kinderboom. Deze opvang is in handen van KMB. De tussen schoolse opvang is ondergebracht bij Stichting Smiley. Deze stichting heeft professionele medewerkers die opgeleid zijn voor kinderopvang. Stichting Smiley is ontstaan uit actieve ouders van de Kinderboom zelf en zijn alleen actief voor de Kinderboom. Zij kennen de kinderen en zijn in staat voor een vertrouwde omgeving te zorgen.

De school heeft een grote groep zeer actieve ouders. Zij vergaderen met elkaar in de oudervereniging en de medezeggenschapsraad en zijn betrokken bij excursies en allerlei vieringen tijdens het schooljaar. De school ziet ouders als partner in het begeleiden van hun kind.

Kortom, de Kinderboom is een bezoekje zeker waard. We hopen u welkom te mogen heten op 11 maart 2020. Komt deze datum niet uit of komt u liever op een ander moment. Neem dan a.u.b. even contact op met Yvonne Mutsaers (interim directeur).