Schoolkalender

5 dec
Sinterklaasviering
Datum 05.12
22 dec
Kerstmarkt
22.12 17:30 - 20:00
26 dec
Kerstvakantie
26.12 - 06.01
11 jan
Studiedag
11.01

Leerkrachten

Open dag

Kijken bij en meedoen op Kinderboom!

Wegens de huidige omstandigheden gaat de geplande open dag niet door. Wanneer u meer informatie wenst over Kinderboom, kunt u contact opnemen met Yvonne Mutsaers (directeur), via directiekinderboom@leerrijk.nl  of 0416-279280.

De peuters kunnen de kleutergroepen bezoeken om een beetje “sfeer” te proeven en mee te doen met kleuteractiviteiten. Natuurlijk kan ook al een kijkje in de hogere groepen genomen worden, want het onderwijs houdt niet op na de kleutertijd. Teamleden zullen de ouders te woord staan om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Ouders kunnen op die dag ook een afspraak maken voor een persoonlijke gesprek.

De Kinderboom is een basisschool van ongeveer 190 leerlingen, die in de wijk “Draaiboom” ligt.

Op onze school staat het welzijn van de kinderen voorop en werkt de gehele school vanuit de 'Gouden regel':  'Ik zorg goed voor mezelf, voor de ander en voor de omgeving'. 

Kinderen zijn verdeeld in basisgroepen. In het schooljaar 2021-2022 zijn het allemaal enkele groepen. Kinderboom werkt in toenemende mate met subgroepen die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. Natuurlijk zijn er nogal wat verschillen tussen de leerlingen. Hierop speelt de school uitdrukkelijk in d.m.v. instructie op maat. Kinderboom werkt voor een aantal kernvakken (taal, spelling en rekenen) met tablets en een aanbod op maat.

De leerprestaties van de leerlingen worden zowel individueel als per groep gevolgd m.b.v. het digikeuzebord (kleuters), methodetoetsen, presentaties en toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Gegevens worden grondig geanalyseerd, waarna aanpassingen in de aanpak of aanbod worden gedaan. Van alle leerlingen worden zowel de leerprestaties als de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd en in kaart gebracht. We maken groepjes van kinderen die bij elkaar passen. Voor cognitief getalenteerde leerlingen hebben we een plusklas. 

Samenwerken, verantwoordelijkheid voor je gedrag en taak en betrokkenheid bij je werk zijn belangrijke factoren voor succes. Kinderboom besteedt hier veel aandacht aan.

Cultuur staat hoog in het vaandel. De school haalt de cultuur in huis maar gaat er met elke groep ook jaarlijks op uit om cultuur zelf op te zoeken. We zorgen ervoor dat alle domeinen van cultuur gedurende de schoolloopbaan aan bod komen.

De school heeft naschoolse opvang op school: BSO De Kinderboom. Deze opvang is in handen van KMB. 

De school heeft een grote groep zeer actieve ouders. Zij vergaderen met elkaar in de oudervereniging en de medezeggenschapsraad en zijn betrokken bij excursies en allerlei vieringen tijdens het schooljaar. De school ziet ouders als partner in het begeleiden van hun kind.

Kortom, de Kinderboom is een bezoekje zeker waard. We hopen u welkom te mogen heten op ... Komt deze datum niet uit of komt u liever op een ander moment. Neem dan a.u.b. even contact op met Yvonne Mutsaers (directeur).