• Slideshow 1
 • Slideshow 2
 • Slideshow 3
 • Slideshow 4
 • Slideshow 5
 • Slideshow 6
 • Slideshow 7

MR Kinderboom

Samenstelling MR in schooljaar 2019-2020

Ouders Robbert van ’t Veer Voorzitter
Petra van Halder-Dijkstra Lid
Monique Pardoel Lid
Personeel Diny van de Ven Secretaris
Elly Kop-Muller Penningmeester
Patty van Kuijk Lid

Even voorstellen:

De ouder geleding:

Mijn naam is Robbert van ’t Veer, getrouwd met Peggy en vader van Pleun en Loes. Ik werk als teammanager bij adviesbureau Antea Group in Capelle aan de IJssel. Loes zal nog 2 jaar op de Kinderboom zitten. Ik wil graag mee denken met het beleid va en het MR lidmaatschap is hier een mooie invulling van. Ik doe dat dan ook al enkele jaren met veel plezier. Medezeggenschap is een belangrijke vorm van mee kunnen denken aan de verschillende onderwerpen welke met de school te maken hebben. Binnen de MR vervul ik de taak van voorzitter.

Ik ben Petra van Halder en algemeen lid van de oudergeleding van de mr. Ik heb twee kinderen op de kinderboom; Tessa en Matthijs. Ik ben werkzaam op een accountantskantoor in Zaandam. Hierbij stel ik jaarrekeningen op en verzorg ik diverse belastingaangiften. Ik heb in het verleden veel bestuurlijke functies vervuld bij mijn volleybalvereniging, zo ben ik voorzitter geweest van de jeugdcommissie, lid van de technische commissie en als tweede penningmeester heb ik de contributies geïnd. Ik kijk ernaar uit om als ouder een inbreng te hebben in deze raad en hoop dat als andere ouders ideeën hebben dat zij deze kunnen overdragen, zodat ik ze mee kan nemen in de vergaderingen.

Mijn naam is Monique Pardoel trotse moeder van Jim en Senn Rosiek. 
Ik werk al 21 jaar bij kapsalon Newwave.
Daarnaast heb ik 6 jaar lang in de kinderkleding gezeten.
Ik hou van kinderen en hoe ze zichzelf ontwikkelen en hoe ze over bepaalde dingen denken.
Medezeggenschap vind ik als ouder heel belangrijk! Ik vind het een mooie taak om mee te kunnen beslissen.

De personele geleding:

Mijn naam is Diny van de Ven, leerkracht van groep 5.
Al een hele poos maak ik namens het personeel deel uit van de MR. Aanvankelijk als gewoon lid, maar ook was ik penningmeester.
Sinds een aantal jaren ben ik nu met veel plezier secretaris.
Samen met de voorzitter bereid ik de vergaderingen voor en maak ik de notulen.

Ik ben Elly Kop-Muller.
Sinds januari 2009 werk ik op de Kinderboom, een fijne school met betrokken ouders.
Ik ben leerkracht van groep 1/2A  woensdag, donderdag en vrijdag zijn mijn werkdagen.
Samen met juf Marian werk ik in deze groep.
Sinds augustus 2009 zit ik in de MR van de Kinderboom, vanaf augustus 2011 ben ik penningmeester.

Mijn naam is Patty van Kuijk.
Sinds 2009 ben ik werkzaam in het onderwijs en mag sinds 2015 weer met veel plezier op de Kinderboom werken.
Als je dit leest ben ik inmiddels bevallen van mijn eerste kindje Jelle.
Vanaf januari 2021 kun je mij vinden als leerkracht van groep 6/7.

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust aan.


Vergaderdata 2020-2021: 

 • 2 september 19.30 uur
 • 18 november 2020
 • 13 januari 2021
 • 3 maart 2021
 • 14 april 2021
 • 2 juni 2021
 • 30 juni 2021