MR Contact

Heeft u interesse om actief deel te nemen in de MR van onze school? 

Waarom eigenlijk niet? 
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen, die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschoolse management luisteren naar uw argumenten en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wilt u meer weten, dan kunt u een kijkje nemen op www.infowms.nl,  vervolgens klikt u links op Downloadcentrum en kiest 'Ik in de MR?!' (hier kunt u folder downloaden in pdf formaat en kunt u op uw gemak even lezen wat lid zijn van de MR inhoudt). 
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het ouderdeel van de MR.