• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Overblijven

Natuurlijk kan uw kind op de Kinderboom overblijven. Dit wordt verzorgd door de stichting T.S.O. Smiley. De inschrijving vindt plaats via Murlen Dienstverlening. U dient eerst eenmalig een inschrijvingsformulier in te vullen. Deze is verkrijgbaar bij de overblijfkrachten die tussen de middag aanwezig zijn in de aula. U kunt Murlen bereiken per telefoon of per e-mail. Als uw kind vaste dagen overblijft hoeft u dat niet iedere week opnieuw door te geven. Het aan-/afmelden dient u voor 10 uur 's morgens aan Murlen door te geven. De kosten voor het overblijven zijn €2,50 per kind per dag.

Tijdens het overblijven wordt er door de T.S.O-krachten gezorgd voor drinken voor de kinderen. Het overblijfgeld wordt besteed aan drinken voor de kinderen en voor het kopen van speelgoed / spelletjes voor de overblijvers. Een deel van het geld gaat naar de T.S.O. krachten, die tenslotte de verantwoordelijkheid op zich nemen. De overblijfkrachten zijn geschoold voor hun taak.

De overblijftijd is van 11.45 uur tot 12.45 uur. Na 12.45 uur gaan alle kinderen vanaf groep 3 naar buiten en wordt er gesurveilleerd door twee leerkrachten. De kleuters worden door T.S.O.-krachten naar hun eigen klas gebracht. We hopen, dat ook het overblijven voor de kinderen een prettige tijd is op school.

Heeft u vragen of opmerkingen over het overblijven, dan kunt u terecht bij: 

Patricia van Weert tel. 06 – 1982 5364 
Murlen dienstverlening: tel. 076 593 5684 of per e-mail: murlen@murlendienstverlening.com


Klik hier voor de folder van T.S.O. Smiley