Buitenschoolse opvang

 

De voor- en buitenschoolse opvang hebben wij van school uitbesteed aan KMB.

KMB biedt de volgende activiteiten aan op bs Kinderboom:

Voorschoolse opvang:

Op de Kinderboom is voorschoolse opvang mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 7.30 uur. De kinderen worden dan opgevangen in de BSO ruimte en worden door de pedagogische medewerkers om 8.30 uur naar de klas gebracht.

Buitenschoolse opvang

BSO de Kinderboom is een buitenschoolse opvang gehuisvest in een noodlokaal van basisschool de Kinderboom. De kinderen van basisschool de Kinderboom komen over het schoolplein naar de BSO gelopen. Kinderen van andere scholen worden met de taxi gebracht.

Wanneer de kinderen binnen zijn, is er tijd om te ontspannen met iets te eten en de drinken. De kinderen kunnen dan aan tafel even hun verhaal van de dag aan elkaar kwijt. Daarna is het tijd om lekker te spelen, knutselen, lezen, spelletjes te doen en nog veel meer. De Kinderboom heeft plaats voor 33 kinderen. De BSO is in de schoolweken open op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.30/18.30 uur en op vrijdag van 11.45 tot 17.30/ 18.30 uur. In de schoolvakanties en op studiedagen is opvang op BSO de Kinderboom ook mogelijk.

Peuterarrangementen

KMB biedt ook peuterarrangementen aan in het noodlokaal naast de BSO. Een peuterarrangement is het aanbod van peuterspeelzaalwerk in een groep met peuters. Kinderen leren tijdens het spelen van elkaar en met elkaar. Door samen op te groeien en spelend te leren bevorderen ze:

  • de taalontwikkeling
  • de motorische ontwikkeling
  •  de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • creatieve ontwikkeling

Het peuterarrangement is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar en gedurende de basisschoolweken. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag zijn dit 2 dagdelen van 3 uur per dagdeel. Zij betalen dan een ouderbijdrage. Ouders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen meer dagdelen afnemen.

Het peuterarrangement is elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.stichting-kmb.nl of contact opnemen met ons hoofdkantoor op 0416-278472. U bent uiteraard ook altijd welkom om een keer binnen te lopen!