• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Reserveren & annuleren
Dit kan tot 10:00u van de dag zelf. Bijtijds geannuleerde TSO hoeft niet betaald te worden.

Kernfuncties & smartphone
Uitsluitend voor reserveren, annuleren en bijwerken van aandachtspunten. Gebruik de gewone inlog voor het wijzigen van gegevens.

Registreren
Registreer nooit dubbel. Een kind mag slechts één keer voorkomen in het systeem.

Leerkrachten

Overblijven - Tussenschoolse opvang - TSO

Dagelijks -behalve op woensdag- kunnen de kinderen onder toezicht op school overblijven in de middagpauze. De tso-coördinator voor onze school is Patricia van Weert. Zij verzorgt de registratie, administratie en declaratie van de tussenschoolse opvang door middel van TSO-ASSISTENT, een online systeem. Hierdoor hebben de overblijfkrachten altijd zicht op belangrijke informatie zoals allergieën, medicatie en telefoonnummers van de ouders. Voor ouders is het handig en gemakkelijk.

Eenmalig inschrijven

Alle ouders dienen zich te in te schrijven, ook als hun kind incidenteel overblijft. Om in te schrijven klikt u op Registreren. U heeft het BRINnummer van de school nodig (22KT00) en een registratiecode (9280).

Na inschrijving van een of meerdere kinderen ontvangt u gelijk uw inloggegevens. Raken uw inloggegevens zoek, vraag ze dan opnieuw op door te klikken op WACHTWOORD KWIJT.

Overblijf reserveren

Met uw inloggegevens kunt u inloggen in TSO-ASSISTENT en geruime tijd vooruit reserveren. Indien uw kind(eren) ziek of afwezig zijn dan dient u dit altijd door te geven via TSO-ASSISTENT. Afmeldingen dienen te geschieden ’s morgens vóór 10.00 uur. Bij niet afmelden zijn we genoodzaakt om dit toch in rekening te brengen!

Kosten

Het overblijven kost € 2,00 per kind per keer. U ontvangt maandelijks per email een specificatie van de gebruikte overblijf. De betaling is achteraf en gebeurt iedere maand per automatische incasso.

Regels en afspraken

De kinderen dienen zelf een lunchpakket inclusief drinken mee te nemen. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen zich aan de overblijfregels houden. Bent u ingelogd in het systeem dan ziet u een knop DOWNLOADS. Daar vindt u alle regelingen en afspraken, voor ouders/verzorgers, kinderen en overblijfvrijwilligers. Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor de TSO - zie de schoolgids.

Vragen

Heeft u vragen over het overblijven, dan kunt u terecht bij: 
Patricia van Weert     pajvanweert@gmail.com