Ziek of te laat

Als uw kind niet of niet op tijd op school kan komen, verwachten wij een telefoontje of een briefje met daarin de reden. Als het kan graag van tevoren, maar anders in ieder geval zo snel mogelijk. Ook wij zijn namelijk bezorgd als uw kind niet op school is!

Als uw kind niet op school is en wij hebben geen afmelding gekregen, dan proberen we diezelfde ochtend telefonisch met de ouders in contact te komen. Mocht dit niet lukken voor 12 uur, dan krijgt u diezelfde middag een brief in de bus, waarin u dringend verzocht wordt zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de school. 
Bij geen geldige reden voor verzuim zal de school dit als ongeoorloofd verzuim moeten melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.