• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Hoe maken wij onderwijs passend?

Op onze school geven we kinderen de zorg die nodig is. Dat is geen gemakkelijke zaak, want elk kind is anders, elke leerkracht is anders en elk ouderpaar is anders. In de samenwerking tussen ouders en leerkracht en (mogelijk) in overleg met het kind bepalen we wat er nodig is om het kind te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling.

Een voorbeeld van de betrokkenheid van de 3 partijen: Een kind met een rekenprobleem krijgt extra instructie van de leerkracht, werkt tijdens zelfstandig werk ijverig aan extra rekenwerk op niveau en oefent thuis met vader aan ‘snelle sommen onder de twintig’.

Ons uitgangspunt daarbij is niet ‘alle zorg eerlijk verdelen over alle kinderen’ , maar  ‘Wat heeft dit kind nodig en hoe kunnen we dat organiseren?’. Het startpunt zijn de onderwijsbehoeften van een kind. Om verder te komen wordt er inzet van het kind en ondersteuning van ouders en leerkracht verwacht op onze school.

Een voorbeeld van hoe het werkt: Ouders maken zich zorgen over het gedrag van hun kind. Het slaapt slecht en wil niet graag naar school. Ouders denken dat hun kind wordt overvraagd. Zij bespreken dit met de leerkracht. Er wordt een gesprek gepland, waarin de onderwijsbehoeften worden besproken. Het kind heeft behoefte aan leerstof van een lager niveau, een maatje dat helpt bij lezen en het lezen van de geschiedenisles met papa of mama. De leerkracht zorgt voor de leerstof en organiseert een maatje, de ouders helpen met het huiswerk.

Op het moment dat het in de samenwerking tussen leerkracht, kind en ouders niet lukt om ‘stappen vooruit te zetten in de ontwikkeling’ komen de gespecialiseerde zorgverleners in beeld. Dat zijn juffrouw Carine voor hoogbegaafdheid, juffrouw Helma voor pedagogische ondersteuning (omgaan met anderen, omgaan met regels, werkorganisatie enz.) en juffrouw Stèphie voor de contacten met externe experts (psycholoog, pedagoog, logopedist enz.) en organisatorische ondersteuning (planning, afstemming alle partijen). Beslissingen over waar gespecialiseerde zorg wordt ingezet, worden genomen in overleg met alle betrokken partijen. Juffrouw Stèphie coördineert dat overleg.

Een voorbeeld van gespecialiseerde hulp: Een kind dat moeite heeft met samenwerken doet erg zijn best dat te leren in een groepje bij juffrouw Helma, krijgt in de klas samenwerkings-opdrachten van de leerkracht en wordt door zijn ouders gestimuleerd om af te spreken met vriendjes.

Hoe bieden wij zorg op maat ofwel passend onderwijs?

Vaak is er sprake van extra hulp in de klas, soms wordt een kind begeleid buiten de klas. We maken de keuzes altijd op basis van argumenten. Goede argumenten vinden wij: de verwachting dat een kind buiten de klas beter leert, de rust en veiligheid voor de andere kinderen in klas en de taakverlichting van de leerkracht. Buiten de klas werken is altijd van tijdelijke aard; we zijn geen school voor individueel onderwijs, wij werken klassikaal. U kunt erop vertrouwen dat we deze afwegingen telkens opnieuw en zorgvuldig maken.

Een aantal voorbeelden van werken buiten de klas: Een kind heeft elke dag 5 minuten begeleiding nodig om de dag goed te kunnen beginnen, dan kan het de rest van de dag gewoon mee doen met de klas. Een kind heeft 1 keer per week 30 minuten extra instructie nodig voor lezen, dan kan het de rest van de week zelfstandig oefenen in de klas. Een kind heeft zich zo opgewonden bij een ruzie, dat het een uurtje buiten de klas moet werken om weer rustig te worden. Dit is een goede keus, omdat de rest van de klas zo ook beter kan werken.

Zoals U leest, vinden wij de samenwerking van alle partijen erg belangrijk. Maakt U zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind(eren)? Maak dan een afspraak met de leerkracht of met de intern begeleider: juffrouw Stèphie.