• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Leren door ervaring

Kinderen leren het meest van ervaringen. Dit leren gebeurt op een natuurlijke manier; zonder de invloed van iemand anders. Misschien herinnert u zich nog dat u als kind iets belangrijks vergat mee te nemen. Na deze ervaring was u waarschijnlijk extra alert op het meenemen van de spullen in de tijd daarna. U had geleerd door de vervelende ervaring! Gun uw kind dit soort ervaringen ook!
Als een kind van ongeveer 10 jaar bijvoorbeeld zijn fiets buiten laat staan, deze vervolgens nat regent of zelfs gestolen wordt is dat bijzonder effectief voor zijn/haar leerproces. Het heeft meer effect dan een waarschuwende ouder die de fiets opruimt en het kind daarna een lesje geeft over het opruimen van spullen.
Het kind leert van de natuurlijke consequenties. Een van de moeilijkste dingen van het opvoeden is het toelaten van natuurlijke consequenties. Soms moet de ouder zich   onthouden van preken en lesjes geven, maar zich terugtrekken en het kind toestaan fouten te maken, gekwetst te raken of iets te verliezen.
Dat valt niet altijd mee. En er zijn momenten dat je je kind moet redden, maar reddingsacties stellen het kind niet in de gelegenheid natuurlijke consequenties te ervaren en er van te leren.
Maak als ouder een bewuste keuze tussen natuurlijke consequenties laten ervaren en redden om grote problemen te voorkomen.
Dus de volgende keer als uw kind zijn huiswerk of lunch of pauzehapje of gymspullen vergeet, ga hem of haar niet “redden”, maar laat hem of haar de consequenties ervaren.
Leerzame ervaringen helpen kinderen bij het opgroeien.