• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Leren in de 21e eeuw

Er is op dit moment in de media aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e eeuwse vaardigheden. Over het belang van verandering lijkt brede overstemming te bestaan, want:

• hersenonderzoek leidt tot nieuwe manieren van lesgeven. We weten steeds meer over hoe mensen leren.
• kinderen leren ook buiten school. Kennis is de hele dag eenvoudig beschikbaar met computers, tablets en smartphones.
• kennis veroudert snel, de hoeveelheid informatie neemt toe en communicatie met digitale hulpmiddelen wordt steeds belangrijker.
• de wereld wordt complexer. Om de ‘wereldproblemen’ op te lossen is goede samenwerking noodzakelijk.

 

Er is behoefte aan een vorm van leren, waarbij kinderen niet langer worden voorbereid op een maatschappij die niet meer bestaat, maar op het functioneren in de samenleving van de 21e eeuw. Op scholen zal daarom de komende tijd meer aandacht komen voor: 

• kennis over de wereld en de samenhang van problematiek.
• kunnen samenwerken bij het oplossen van problemen.
• kwaliteit van communicatie, creatief denken en verbanden leggen.
• voortdurende ontwikkeling en een leven lang leren.


Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) heeft de overheid geadviseerd om leerlingen goed voor te bereiden op de samenleving van de toekomst en de 21e eeuwse vaardigheden een plek te geven in het onderwijs. Deze zijn: 

• Kritisch denken21e_eeuwse_vaardigheden_b_f1eb46fa7d.jpg• Creatief denken
• Probleem oplossen
• Computational thinking
• Informatie vaardigheden
• ICT-basisvaardigheden
• Mediawijsheid
• Communiceren
• Samenwerken
• Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)
• Zelfregulering

Het is belangrijk om leerlingen bewust te maken van de manier waarop ze leren en hoe ze informatie verwerken tot kennis. Het helpt om een nieuwsgierige houding te stimuleren en in te spelen op de motivatie om te leren. De ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden kan bevorderd worden via levensecht en betekenisvol onderwijs. Bijvoorbeeld door vakken te integreren in brede leergebieden.

Op de Kinderboom werken we hier onder anderen aan bij de planbordactiviteiten (groep 1 t/m 8) en themawerk (groep 6,7,8). Werkvormen die we stap-voor-stap vormgeven en uitbreiden.