• Slideshow 1
 • Slideshow 2
 • Slideshow 3
 • Slideshow 4
 • Slideshow 5
 • Slideshow 6
 • Slideshow 7

Positief opvoeden

Zelftest voor ouders:

1. Ik vind het gemakkelijk om consequent te zijn in de opvoeding. Eens / Oneens
2. Van het opvoeden van mijn kind(eren) heb ik geen stress. Eens / Oneens
3. Mijn kind luistert nadat ik één keer een waarschuwing heb gegeven. Eens / Oneens
4. Ik geef mijn kind(eren) dagelijks minimaal één compliment. Eens / Oneens
5. Ik krijg energie van het opvoeden van mijn kinderen.  Eens / Oneens

Voor het aanleren van sociale vaardigheden en ook om moeilijkheden en tegenslag te leren overwinnen hebben kinderen op een positieve manier ondersteuning nodig van volwassenen. Om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfredzame en veerkrachtige volwassenen, hebben ze een veilige beschermde omgeving nodig die afgestemd is op de leeftijd.  Alleen dan kunnen ze ongestoord spelen en hoeft een volwassene weinig te verbieden.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo en opvoeden leert iedereen met vallen en opstaan. Binnenkort wordt er een praatgroep voor ouders georganiseerd in Kaatsheuvel; triple P genaamd. Triple P is een van origine Australisch programma. De drie P’s staan voor Positief  Pedagogisch Programma. Ouders gaan met elkaar in gesprek over hoe het beter lukt om geduldig, consequent en beschikbaar te zijn voor hun kinderen. 

De inhoud van het programma is:

 • Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
 • Kinderen laten leren door complimenten en aanmoediging
 • Bij de leeftijd passende regels en reacties op ongewenst gedrag.
 • Verwachtingen hebben die bij je kind passen
 • Goed voor jezelf als ouder zorgen

Belangstelling?
Voor informatie en deelname kunt U:

 • bellen met 073-6444244 Farent en vragen naar Suzan Mutsaers (Schoolmaatschappelijk werk)
 • dinsdag of donderdag contact opnemen met de intern begeleider van de Kinderboom: Stèphie van der Loo.