• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Samenwerken met andere organisaties

Farent
Op onze school wordt samengewerkt met externe deskundigen. Regelmatig wordt een groep georganiseerd voor kinderen van gescheiden ouders. Het KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) – programma werd verzorgd de schoolmaatschappelijk werkster van Farent Kaatsheuvel.

Regelmatig besteden we aandacht aan mediawijsheid. Het omgaan met social media (Twitter, Facebook enz.) komt daarbij aan de orde. Ook deze lessenreeks wordt verzorgd door Farent.

GGD
Ongeveer acht keer per jaar houdt een sociaal verpleegkundige van de GGD een inloopspreekuur op onze school. Ouders kunnen daar terecht voor vragen over opvoeding en gezondheid van hun kinderen. De data en de tijden kunt U vinden in de Nieuwsbrief van de school. 

De school doet mee aan de gezondheidsprojecten van de GGD. In de afgelopen tijd zijn Alcohol en drugs, Seksualiteit en het thema Gezondheid en beweging aan de orde geweest.

Indigo

In de afgelopen periode werkte er een groep kinderen met het Vrienden-programma. Dit werd verzorgd door GGZ – Indigo.  De kinderen hebben geleerd hoe ze beter om kunnen gaan met (faal)angst dankzij een stappenplan. Hierover hebben we complimenten van ouders ontvangen en deelnemende kinderen zeggen dat ze ‘een stap verder’ zijn gekomen. Het is een succes geworden.

De belangrijkste reden om dit soort dingen  mogelijk te maken bij ons op school is het welbevinden van kinderenKinderen die lekker in hun vel zitten  ontwikkelen zich beter en leveren betere prestaties op school. Ons uitgangspunt is dat kinderen veel van elkaar kunnen leren (Juist ook in lastige situaties !) en elkaar kunnen helpen. Het herkennen van dezelfde soort problemen bij anderen, helpt kinderen bij het nadenken over hun eigen situatie.


Het werken met experts van buiten de school, blijkt een goede keuze. Doordat we in gesprek gaan met deskundigen, neemt onze eigen kennis over belangrijke onderwerpen toe. Ons team was blij verrast over de grote betrokkenheid van ouders bij de programma’s. De ouderbijeenkomsten werden door bijna alle ouders van betrokken kinderen bezocht. Het geeft ons de bevestiging, dat we op de goede weg zijn. U kunt erop vertrouwen dat we blijven zoeken naar nieuwe manieren om voor alle kinderen een fijne basisschooltijd mogelijk te maken!