• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Zelfstandigheid

Tijdens de 10-minutengesprekken over de rapporten is er met U misschien gesproken over de zelfstandigheid van uw kind. Maar waarom vinden leraren op de Kinderboom zelfstandigheid belangrijk? En waarvoor is het nodig dat kinderen zelfstandig worden? Daarover gaat het volgende stukje.

Het begrip zelfstandigheid staat voor ‘op jezelf staan’ of ‘jezelf staande houden’. Het is belangrijk dat kinderen dit leren om zich te kunnen redden op een school voor voortgezet onderwijs en later in hun volwassen leven in de samenleving.

Waar we naartoe willen ligt daarmee vast. De weg er naar toe is veel minder duidelijk. Wat kunnen kinderen van een bepaalde leeftijd al zelfstandig? Wat mogen we verwachten? Hoe kunnen we zelfstandigheid stimuleren? Wat is de volgende stap? Allemaal vragen die we alleen kunnen beantwoorden door te kijken naar elk individueel kind en als volwassenen op het juiste moment het juiste duwtje in de goede richting te geven.

Zelfstandig worden is niet gemakkelijk en gaat niet vanzelf, omdat er veel aspecten een rol spelen bij het ontwikkelen ervan. Denk daarbij aan zelfvertrouwen hebben, gemotiveerd zijn, nieuwe dingen durven proberen, intelligentie, behoefte aan steun, omgaan met regels en eerdere ervaringen.

Het blijkt belangrijk om kinderen, naarmate ze ouder worden, steeds meer te betrekken bij de keuzes over hun eigen leven. Daarmee leren ze hun eigen doelen stellen, daar vorm en inhoud aan geven en neemt de zelfstandigheid bij het verrichten van werk toe. Om het te stimuleren is het soms nood-zakelijk dat volwassenen eisen stellen aan kinderen. ‘Je kunt het, dus ik verwacht dat je het doet’.

Kinderen leren door (uit)proberen en observeren. De volgende vragen kunnen hen helpen om op het goede spoor te komen. Hoe heb je het aangepakt? Hoe is het gegaan? Wat kun je daarvan leren voor de volgende keer? Wat laten anderen zien in vergelijking met jou? Wat kun je van hen leren?


Doordat leraren in gesprek gaan met ouders over de zelfstandigheid van hun kind krijgen ze aanwijzingen over wat de volgende stap kan zijn. Bovendien vinden we het belangrijk voor een kind dat ouders en leerkrachten hetzelfde doel nastreven. Dat is duidelijk en gemakkelijk voor een kind en blijkt te leiden tot de beste resultaten, namelijk vooruitgang in zelfstandigheid.