• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Zien! op school

 

 Aaltje is een meisje dat rustig en stil haar gang gaat. Ze valt niet zo op. Sanne doet goed mee met de lessen en kan goed doorwerken. Ze laat zich niet zomaar afleiden. In de groep heeft ze niet veel contacten. Daar lijkt ze tevreden mee. Op het oog een lief meisje dat zich rustig een weg baant in de groep. Of zou ze toch wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken in het omgaan met leeftijdgenoten en met zichzelf?

Anton is een populaire jongen. Hij maakt gemakkelijk contact en is populair bij de kinderen in de groep. Hij heeft veel leuke ideeën. Anton vindt het wel lastig om samen te werken. Hij wil graag zijn eigen plan uitvoeren en heeft niet altijd zin in de plannen van een ander. Er kunnen conflicten ontstaan, omdat Anton het wel eens lastig vindt om zich te beheersen. Ruzies zijn ook weer snel opgelost, want Anton vindt het vervelend als hij ruzie heeft.

Goed kijken met ZIEN!

Twee kinderen in groep 4. De één vraagt weinig aandacht, de ander vraagt meer aandacht. Gaat het goed met hen? Hebben ze misschien extra ondersteuning nodig of ontwikkelen ze zich goed genoeg met de begeleiding die wordt geboden? Hun leerkracht kan deze vragen hebben over het functioneren van een kind. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Een rustig meisje dat goed meekomt in de groep en een leuke jongen die veel vrienden heeft en daar ook wel eens ruzie mee maakt. Toch is het voor deze kinderen wel goed als de leerkracht eens verder kijkt. Dat kan met ZIEN!.

ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op de Kinderboom gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociale en emotionele functioneren van een kind in kaart brengen. Na het invullen komen er suggesties voor de leerkracht hoe hij/zij de groep of een kind extra ondersteuning kan geven.

Betrokkenheid en welbevinden en sociale vaardigheden.

ZIEN! stelt de leerkracht vragen over betrokkenheid bij de leerstof en welbevinden op school.

Bij Betrokkenheid gaat het om de gerichtheid om een taak. Concentratie op het werk is duidelijk te zien in de klas. Het kind laat zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om hem heen.

Bij Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont dan een vrolijke en levenslustige indruk.

 Betrokkenheid en welbevinden worden als voorwaarde gezien om te kunnen ontwikkelen. Als je niet lekker in je vel zit, bijvoorbeeld omdat je vaak hoofdpijn hebt of omdat je thuis met verdrietige dingen te maken hebt, dan lukt het niet zo goed om te leren of om met andere kinderen om te gaan. Het is dan belangrijk dat de leerkracht samen met het kind en de ouders bekijkt wat er gedaan kan worden om de betrokkenheid en het welbevinden te verbeteren.

En natuurlijk is er ook een belangrijke rol voor de ouders weggelegd bij het sociale en emotionele functioneren van hun kind. Bij samenwerking tussen ouders en leerkracht maakt een kind grote sprongen in zijn/haar ontwikkeling.

ZIEN! ondersteunt de leerkracht

De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat helpt om de signalen die kinderen afgeven op te vangen. Hierdoor is hij/zij in staat de kinderen in de groep beter te begrijpen. Doordat het systeem de leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje kinderen of een kind een stapje verder helpen in de ontwikkeling.

Wilt u meer weten over ZIEN!? Neemt u dan eens een kijkje op www.zienvooronderwijs.nl.