MR Kinderboom

Samenstelling MR in schooljaar 2021-2022

Ouders Robbert van ’t Veer Voorzitter
Joey de Bell Lid
Monique Pardoel Lid
Personeel Diny van de Ven Secretaris
Femke Penning de Vries Lid
Patty van Kuijk Lid

Even voorstellen:

De oudergeleding:

Mijn naam is Robbert van ’t Veer, getrouwd met Peggy en vader van Pleun en Loes. Ik werk als teammanager bij adviesbureau Antea Group in Capelle aan de IJssel. Loes zal nog 1 jaar op de Kinderboom zitten. Ik wil graag mee denken met het beleid van bs. Kinderboom en het MR lidmaatschap is hier een mooie invulling van. Ik doe dat dan ook al enkele jaren met veel plezier. Medezeggenschap is een belangrijke vorm van mee kunnen denken aan de verschillende onderwerpen welke met de school te maken hebben. Binnen de MR vervul ik de taak van voorzitter.

Mijn naam is Monique Pardoel trotse moeder van Jim en Senn Rosiek. 
Ik werk al 21 jaar bij kapsalon Newwave.
Daarnaast heb ik 6 jaar lang in de kinderkleding gezeten.
Ik hou van kinderen en hoe ze zichzelf ontwikkelen en hoe ze over bepaalde dingen denken.
Medezeggenschap vind ik als ouder heel belangrijk! Ik vind het een mooie taak om mee te kunnen beslissen.

Mijn naam is Joey de Bell (40 jaar). Ik ben getrouwd met Simone en samen hebben wij 2 kinderen: Dochter Quincy en zoon Glenn.
Quincy is na 2 jaar op de kinderboom overgegaan naar het Leijpark in Tilburg. Glenn zit in groep 3.
Ik ben werkzaam als Technisch Accountmanager bij Stokman BV in Raamsdonksveer.
Mijn hobby’s zijn (ver)bouwen en klussen aan huis en in de tuin, mountainbiken, en kijken van ijshockey.
Daarnaast vind ik het fijn om met Simone en de kinderen samen leuke dingen te doen.
Graag zou ik als nieuw MR-lid meedenken in de ontwikkelingen van allerlei zaken zoals de begeleiding van kinderen met een rugzakje, omgaan met de pandemie en veiligheid. Daarnaast sta ik uiteraard ook open voor andere ideeën waar we aan kunnen werken.

 

De personele geleding:

Mijn naam is Diny van de Ven, leerkracht van groep 4.
Al een hele poos maak ik namens het personeel deel uit van de MR. Aanvankelijk als gewoon lid, maar ook was ik penningmeester.
Sinds een aantal jaren ben ik nu met veel plezier secretaris.
Samen met de voorzitter bereid ik de vergaderingen voor en maak ik de notulen.

Mijn naam is Patty van Kuijk.
Sinds 2009 ben ik werkzaam in het onderwijs en mag sinds 2015 weer met veel plezier op Kinderboom werken.
In het schooljaar 2021-2022 kun je mij vinden als leerkracht van groep 1/2. 

Mijn naam is Femke Penning de Vries, leerkracht van groep 6.
Dit wordt mijn eerste schooljaar als MR-lid. Ik heb er heel veel zin in om er samen er met elkaar een mooi jaar van te gaan maken!

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust aan.

 

Vergaderdata 2021-2022

  • 13 oktober 2021
  • 1 december 2021
  • 9 februari 2022
  • 13 april 2022
  • 1 juni 2022
  • 6 juli 2022
  • 13 juli (reservevergadering)

MR Contact

Heeft u interesse om actief deel te nemen in de MR van onze school? 

Waarom eigenlijk niet? 
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen, die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschoolse management luisteren naar uw argumenten en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wilt u meer weten, dan kunt u een kijkje nemen op www.infowms.nl,  vervolgens klikt u links op Downloadcentrum en kiest 'Ik in de MR?!' (hier kunt u folder downloaden in pdf formaat en kunt u op uw gemak even lezen wat lid zijn van de MR inhoudt). 
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het ouderdeel van de MR.

Oudervereniging

Even voorstellen

De oudervereniging (OV) organiseert samen met het schoolteam diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Paasviering, Schoolreis en de laatste schooldag. Per activiteit wordt een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep organiseert de activiteit en vraagt waar nodig hulp van andere ouders.

De oudervereniging bestaat uit 16 enthousiaste ouders, die ongeveer 6 keer per jaar (op maandag) vergaderen. De vergaderingen zijn openbaar bij te wonen, bij interesse kan aanmelden via de secretaris van de OV, via mailadres OVKinderboom@gmail.comNotulen van de vergaderingen en het jaarverslag zijn op de website van de school te raadplegen.

Klassenouder

De ouders die in de oudervereniging zitten, zijn meestal ook klassenouder van de klas waar zijn/haar kind zit. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij activiteiten. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn het inschakelen van ouders om de kinderen met de auto te vervoeren naar een locatie buiten de school, meehelpen van het versieren van de klas (ten behoeve van Sinterklaas, Kerstmis en dergelijke) en regelen dat er voor bepaalde activiteiten hulpouders zijn.

Wie de klassenouders zijn van het huidige schooljaar kunt u terugvinden op de website van de school.

Ouderhulp

Om elk schooljaar weer leuke activiteiten te kunnen organiseren, hebben we de hulp van zo veel mogelijk ouders nodig. We zijn ons ervan bewust dat het niet altijd lukt om te helpen. Lukt het u zelf niet om hier tijd voor vrij te maken, dan zijn opa’s en oma’s ook altijd welkom.

De vele blije gezichten van de kinderen zijn zeker de moeite waard!

Kosten

Om de activiteiten te kunnen organiseren wordt er een jaarlijkse ouderbijdrage gevraagd. Deze vrijwillige bijdrage is € 19,00 per kind per schooljaar.

OV-leden

Bestuur

Voorzitter: Lillan Drummen

Penningmeester: Ilse Vloemans

Secretaris: Lynn Boers

Leden

Elisabeth van Wanrooij-Raamstijn

Wendy Palli

Chantal Snoeren

Karin van Alphen

Simone Evertse

Diana van der Linden-Versteeg

Sander van der Zande

Nikka Kleijngeld

Heidi Smulders

Melanie van Zandvoort

Annabel Rijken

Susanne Broumels

Marrit

Klassenouders

Klassenouders

De klassenouder maakt zichzelf aan het begin van het schooljaar kenbaar aan leerkracht en ouders.

Mocht u vragen hebben kunt u deze altijd stellen aan de klassenouder.

De verdeling van de klassenouders is als volgt:

Groep 1/2 A

Susanne Broumels

Groep 1/2 B

Wendy Palli 

Groep 3

Melanie van Zandvoort

Groep 4

Heidi Smulders

Groep 5

Nikka Kleijngeld

Groep 6

Chantal Snoeren

Groep 7 

Elisabeth van Wanrooij-Raamstijn

Groep 8

Sander van der Zande

Werkgroep verkeer

BVL

Als werkgroep verkeer zijn wij aangesloten bij het Brabants VerkeersveilgheidsLabel. https://www.bvlbrabant.nl/

Wij stellen jaarlijks een activiteitenplan op, waarmee het praktisch verkeeronderwijs volop aandacht krijgt.
In dit plan staat aangegeven wat de verschillende groepen het komende jaar gaan doen. 

In de werkgroep verkeer zitten twee leerkrachten en twee ouders. 

Ouders:
* Wendy Palli
* Wendy Wijgers

Leerkrachten:
* Ivonne de Vocht (groep 1/2A)
* Nicol Kramp (groep 7)

Eén van de speerpunten van de werkgroep verkeer is het bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen.
Dat geldt dan natuurlijk ook voor de ouders die hun kinderen nog naar school brengen. Door uw kinderen niet met de auto naar school te brengen, wordt de verkeersveiligheid rondom de school een stuk verbeterd. Kunt u niet anders, bijv. omdat u direct door naar uw werk moet, parkeert u dan uw auto in één van de parkeervakken aan de Eem, de Vecht, de Grift of de Lek en zeker niet op de stoep bij de school! 
U voorkomt dan niet alleen een mogelijke boete, maar de kinderen en ouders die zich anders dagelijks langs de auto's op de stoep moeten "wringen" zijn u zeer dankbaar!

2017 11 241803.download 1

Activiteiten Werkgroep verkeer

Op deze pagina vindt u de verkeersactiviteiten van het schooljaar 2021-2022. Tevens vindt u hier het protocol 'leerlingenvervoer en veiligheid' van Kinderboom.

Dit protocol kunt u lezen door op onderstaande link te klikken:

Protocol leerlingenvervoer

Voor schooljaar 2021-2022 staat op de planning:

* oktober 2021: aandacht voor: 'Hoe ga ik naar school?' in samenwerking met boa's gemeente Loon op Zand

* 19 oktober 2021: Thema; dode hoek in samenwerking met VVN (groep 7/8)

* 23 november 2021: Thema; gezien worden in het verkeer in samenwerking met VVN- Loon op Zand

* 31 maart 2022: Theoretisch verkeersexamen groep 7 

* april 2022: Thema; oversteken (groep 1 t/m 6)

* 11 april 2022: Fietscontrole 

* 12 april 2022: Thema; remwegdemonstratie in samenwerking met VVN-Loon op Zand (groep 6/7)

* 11 mei 2022: Praktisch verkeersexamen groep 7  

* 12 mei 2022: ANWB streetwise 

* juni 2022: aandacht voor: 'Hoe ga ik naar school?' in samenwerking met boa's gemeente Loon op Zand

* juni 2022: skaten (gr. 5 t/m 8)

IMG 7845

 

Voorleestips

Een boek kiezen
In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. Denk eens aan de voldende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt uw kind zindelijk of leert het zelfstandig naar de wc te gaan.
Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan. Ook in de boekwinkel kan men u boeken tonen over speciale onderwerpen.

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of hebben de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt?

Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen.
Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.

Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u extra in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.

Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog kan het zijn dat u aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. Als u het meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste kans dat uw kind door een boek geboeid wordt.

Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.

Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.

Laat uw kind vertellen
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen.
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.

Voorbereiding op het voorlezen
Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.