• Slideshow 1
 • Slideshow 2
 • Slideshow 3
 • Slideshow 4
 • Slideshow 5
 • Slideshow 6
 • Slideshow 7

MR Kinderboom

Samenstelling MR in schooljaar 2019-2020

Ouders Robbert van ’t Veer Voorzitter
Petra van Halder-Dijkstra Lid
Monique Pardoel Lid
Personeel Diny van de Ven Secretaris
Elly Kop-Muller Penningmeester
Patty van Kuijk Lid

Even voorstellen:

De ouder geleding:

Mijn naam is Robbert van ’t Veer, getrouwd met Peggy en vader van Pleun en Loes . Ik werk als senior adviseur milieu bij adviesbureau Antea Group te Oosterhout. Onze kinderen zullen nog een hele periode op deze school zitten en ik wil graag mee denken met het beleid. Het MR lidmaatschap is hier een mooie invulling voor. Medezeggenschap is een belangrijke vorm van mee kunnen denken aan de verschillende onderwerpen welke met de school te maken hebben. Binnen de MR vervul ik de taak van voorzitter.

 

Ik ben Petra van Halder en geboren en getogen in Zaandam. Ruim 6 jaar geleden ben ik naar Kaatsheuvel verhuisd voor de liefde. Inmiddels hebben mijn man Robert en ik twee kinderen. De oudste Tessa zit nu in groep 1 en de jongste Matthijs is net begonnen op de peuterspeelzaal. Ik ben werkzaam op een accountantskantoor in Zaandam, waarbij ik het werk deels thuis doe. Hierbij stel ik jaarrekeningen op en verzorg ik diverse belastingaangiften. Ik heb in het verleden veel bestuurlijke functies vervuld bij mijn volleybalvereniging, zo ben ik voorzitter geweest van de jeugdcommissie, lid van de technische commissie en als tweede penningmeester heb ik de contributies geïnd. Inmiddels zijn wij druk bezig een huis te bouwen in Westwaards, dit is van de zomer als het goed is gereed, zodat ik vanaf volgend jaar voldoende tijd heb voor de medezeggenschapsraad. Ik kijk ernaar uit om als ouder een inbreng te hebben in deze raad en hoop dat als andere ouders ideeën hebben dat zij deze kunnen overdragen, zodat ik ze mee kan nemen in de vergaderingen.

moniquepardoel

Mijn naam is Monique Pardoel trotse moeder van Jim en Senn Rosiek. 

Ik werk al 21 jaar bij kapsalon Newwave.

Daarnaast heb ik 6 jaar lang in de kinderkleding gezeten.

Ik hou van kinderen en hoe ze zichzelf ontwikkelen en hoe ze over bepaalde dingen denken.

Medezeggenschap vind ik als ouder heel belangrijk! Aangezien mijn kinderen nog wel even hier op school zitten, lijkt het mij een mooie taak om mee te kunnen beslissen.

De personele geleding:

Patty

Mijn naam is Patty van Kuijk.
Sinds 2009 ben ik werkzaam in het onderwijs en mag sinds 2015 weer met veel plezier op de Kinderboom werken. Dit jaar kun je mij vinden als leerkracht van groep 1/2B en in de plusklas. Mijn werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag.

Mijn naam is Diny van de Ven, leerkracht van groep 4-5.
Al een hele poos maak ik namens het personeel deel uit van de MR. Aanvankelijk als gewoon lid, maar ook was ik penningmeester. Sinds een aantal jaren ben ik nu met veel plezier secretaris. Samen met de voorzitter bereid ik de vergaderingen voor en maak ik de notulen.

Ik ben Elly Kop-Muller.

Sinds januari 2009 werk ik op de Kinderboom, een fijne school met betrokken ouders.

Ik ben leerkracht van groep 1/2A  woensdag, donderdag en vrijdag zijn mijn werkdagen.

Ik doe de groep samen met juf Marian, zij werkt op maandag en dinsdag en af en toe op woensdag.

Sinds augustus 2009 zit ik in de MR van de Kinderboom, vanaf augustus 2011 ben ik penningmeester.

Heb je vragen of opmerkingen, spreek ons gerust aan.

Vergaderdata 2018-2019:

We vergaderen dit schooljaar op woensdagavond. Dit zal zijn op de volgende dagen:

 • 10 oktober 19.30 uur
 • 12 december 19.30 uur
 • 6 februari 19.30 uur
 • 20 maart 19.30 uur
 • 22 mei 19.30 uur
 • 12 juni 19.30 uur