• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
  • Slideshow 5
  • Slideshow 6
  • Slideshow 7

Oudervereniging

Even voorstellen

De oudervereniging (O.V.) organiseert in samenwerking met het team (de leerkrachten) diverse activiteiten, zoals onder andere Sinterklaas, Kerstviering, Carnaval, Paasviering, Schoolreisjes en de laatste schooldag. De oudervereniging bestaat uit 12 ouders. De directeur en een leerkracht van de school wonen de vergaderingen bij. De oudervereniging vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van de vergadering zijn op de website te vinden.

Per activiteit wordt een werkgroep in het leven geroepen waarin gemiddeld drie ouders en twee leerkrachten zitten. Deze werkgroep organiseert de activiteit en vraagt waar nodig hulp in van andere ouders. Dit kunnen zowel de andere ouders uit de oudervereniging zijn alsmede iedere ouder die één of meerdere kinderen hebben die op De Kinderboom zitten.

Klasse ouder

De ouders die in de oudervereniging zitten, zijn meestal ook klassenouder van een klas waar zijn/haar kind in zit. De klassenouder heeft tot taak om samen en in overleg met de leerkracht activiteiten te ontwikkelen die de leerkracht op dat moment nodig heeft. Deze activiteiten kunnen zijn het inschakelen van ouders om de kinderen met de auto te vervoeren naar een locatie buiten de school, meehelpen van het versieren van de klas (ten behoeve van Sinterklaas, Kerstmis en dergelijke), regelen dat er voor bepaalde activiteiten hulpouders zijn, enzovoorts.

Ouderhulp

Niet alleen de ouders uit de OV zijn belangrijk voor de school, maar zeer zeker ook alle andere ouders! Hoe meer mensen de handen uit de mouwen willen steken bij de activiteiten, hoe meer men betrokken wordt bij het wel en wee van uw kind op school. De vele blije gezichten van de kinderen en de bedankjes die u ervoor terugkrijgt, zijn zeker de moeite waard.

Kosten

Alle activiteiten kosten geld en daarom wordt er jaarlijks om een ouderbijdrage gevraagd. Deze vrijwillige bijdrage is € 19,00 per kind per schooljaar.