Werkgroep verkeer

BVL

Als werkgroep verkeer zijn wij aangesloten bij het Brabants VerkeersveilgheidsLabel. https://www.bvlbrabant.nl/

Wij stellen jaarlijks een activiteitenplan op, waarmee het praktisch verkeeronderwijs volop aandacht krijgt.
In dit plan staat aangegeven wat de verschillende groepen het komende jaar gaan doen. 

In de werkgroep verkeer zitten twee leerkrachten en twee ouders. 

Ouders:
* Wendy Palli
* Wendy Wijgers

Leerkrachten:
* Ivonne de Vocht (groep 1/2A)
* Nicol Kramp (groep 7)

Eén van de speerpunten van de werkgroep verkeer is het bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen.
Dat geldt dan natuurlijk ook voor de ouders die hun kinderen nog naar school brengen. Door uw kinderen niet met de auto naar school te brengen, wordt de verkeersveiligheid rondom de school een stuk verbeterd. Kunt u niet anders, bijv. omdat u direct door naar uw werk moet, parkeert u dan uw auto in één van de parkeervakken aan de Eem, de Vecht, de Grift of de Lek en zeker niet op de stoep bij de school! 
U voorkomt dan niet alleen een mogelijke boete, maar de kinderen en ouders die zich anders dagelijks langs de auto's op de stoep moeten "wringen" zijn u zeer dankbaar!

2017 11 241803.download 1