• Slideshow 1
 • Slideshow 2
 • Slideshow 3
 • Slideshow 4
 • Slideshow 5
 • Slideshow 6
 • Slideshow 7

Leerkrachten

Tegen pesten

Tegen pesten

Op onze school voeren we een actief beleid tegen pesten. Hoe we dat doen, leest u in het volgende stukje.

Elk schooljaar beginnen we met het werken aan een goede en veilige sfeer in iedere groep. We vinden vertrouwen in elkaar en in de leerkracht bevorderen van essentieel belang. Helaas zien ook wij dat ondanks het bevorderen van een goede sfeer en duidelijke regels en afspraken, pestgedrag de kop op kan steken. Signalen van pestgedrag kunnen zijn:

 • zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot.
 • briefjes doorgeven.
 • opmerkingen maken over kleding of het kapsel.
 • spullen afpakken.
 • slaan en duwen.
 • buiten sluiten.
 • een klasgenoot voortdurend de schuld geven.
 • vervelende berichtjes sturen via sociale media.
 • uitschelden en schreeuwen.
 • achterna lopen, buiten school opwachten.

De week tegen pesten in september helpt ons om het pesten bespreekbaar te maken met de kinderen. Natuurlijk moet dit niet beperkt blijven tot deze ene week. Elk schooljaar plannen we activiteiten met de hele school, waarbij omgaan met elkaar en de regels van de school centraal staan.

Als leerkracht hoop je dat kinderen genoeg vertrouwen in je hebben om te vertellen wat er mis gaat. Een gesprekje met de leerkracht is de eerste stap om te komen tot een oplossing. Maar wij hopen dat ook  ouders alert zijn op pestgedrag. Zowel de ouders van een pester, als de ouder van een gepeste kind. Ook als u signalen krijgt van andere kinderen is het fijn als u dit meldt. De oplossing is niet altijd simpel, ook omdat het vaak buiten de school plaatsvindt, daarom moeten we dit samen aanpakken: school en ouders.

Op de Kinderboom werken we met een veiligheidsplan. Een onderdeel daarvan is het pestprotocol. We hebben daarbij duidelijke stappen afgesproken wanneer er pestgedrag wordt gesignaleerd. Duidelijkheid voor kinderen, leerkracht en ouders helpt.

In ons veiligheidsplan is ook opgenomen dat onze school een vertrouwenspersoon heeft aangesteld.

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school en bij wie de kinderen en ouders met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kunnen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten.

Bij ons op school is dit juffrouw Jacqueline. Bij de kinderen ook bekend als de anti-pest juf. In de week tegen pesten gaat zij weer langs groep 3 t/m 8 om dit te bespreken. Wederzijds vertrouwen staat centraal tijdens de Week Tegen Pesten. Het team van de Kinderboom sluit daar graag bij aan.